Barrows Puzzles Answers

Barrows er en av de vanskeligste RuneScape-oppgavene. Det krever at du bruker logikk, tålmodighet og også litt flaks.

I denne artikkelen vil du lære hvordan du løser alle gåtene til Barrows. Fortsett å lese for å vite alle svarene.

Riktig form for svaret vil IKKE alltid være i samme posisjon.I Barrows Puzzles må du markere hvilken som er riktig form.

Døren som fører til det siste rommet som inneholder byttekisten har en lås som må deaktiveres ved å løse et enkelt puslespill.

Det er fire mulige gåter, hver med 2 feilløsninger og 1 riktig løsning. Løsningen på et puslespill er alltid den samme.

Grensesnittet som viser puslespillet kan bli avbrutt av kamp. Monstre vil ikke være aggressive når du står rett foran døren, så drep alt som angriper deg før du prøver puslespillet.

Å løse gåten riktig vil åpne veien til midtrommet. Å gi en feil løsning vil låse deg ute av den banen og flytte puslespilldøren til en annen gang.

Svar på hvert puslespill uthevet i rødt inne i bildet.

Reduserende antall sider

 Reduserende antall sider

Roterende pil

 Roterende pil

Rising Grey Space

 Stigende grå plass

Grå mellomrom med klokken

 Grå mellomrom med klokken

Kilde