Wipro delt historie

Aksjesplitter er en markedsmekanisme som skaper likviditet, entusiasme og tilgjengelighet hos detaljinvestorer. De kan være en effektiv og enkel mekanisme for å øke aksjemarkedsporteføljen og evalueringene.

Wipro er et indisk multinasjonalt selskap som ble grunnlagt 29. desember 1945 av Mohamed Premji. Wipros hovedkvarter er i Sarjapur Road Bangalore, Karnataka, India.

Wipros nøkkelprodukter inkluderer personlig pleie, helsevesen, belysning og møbler. Nøkkeltjenestene som tilbys av Wipro er IT-tjenester, rådgivning, outsourcing, administrerte tjenester.I denne artikkelen vil du lære alt om Wipro Stock Split History, Hva er en aksjesplitt, formålet med en aksjesplitt, nøkkelfunksjoner og Aksjedeling er bra eller dårlig.

Wipro Share Del opp historikk Hva er aksjedelingsforholdet? Hva er hensikten med å dele aksjer? Går aksjer vanligvis opp etter en splittelse? Er aksjeoppdelingen bra eller dårlig? Kan aksjesplitt med en pålydende verdi på 1 Bør jeg selge før aksjesplittelsen? Hva skjer hvis jeg kjøper en aksje etter delt registreringsdato? Hvor mange ganger kan en aksje dele seg? Hva skjer med en aksje etter at et selskap splittes?

Wipro Share Del opp historikk

Kunngjøringsdato Gammel FV Ny FV Eks-splittdato Registreringsdato
30. april 1999 10 to 27. september 1999 14. oktober 1999
30. oktober 1990 100 10

Siste gang Wipro delte sin andel i 1999 fra gammel pålydende verdi 10 til ny pålydende verdi 2. Så for tiden er Wipros pålydende verdi 2. Første gang Wipro delte sin andel i 1990 fra gammel pålydende verdi 100 til ny pålydende verdi 10.

Hva er aksjedelingsforholdet?

Aksjesplittforholdet deler selskapets utstedte aksjer i nye aksjer for å øke likviditeten. Splittforhold kan se ut som 2:1,3:1 eller 4:1 for selskapets aksjer.

Hva er hensikten med å dele aksjer?

Splitting av aksjer gjøres vanligvis når aksjekursene har nådd en høy prisklasse. En selskapsaksje som trender i et høyere område, setter aksjen utenfor rekkevidden av detaljhandel og småinvestorer til å investere. Aksjedelinger gjør det mye rimeligere og enklere å investere i selskapets aksjer.

Går aksjer vanligvis opp etter en splittelse?

Ja, tilstrømningen av nye investeringer fra små til mellomstore forhandlere og økt likviditet får aksjene til å gå opp.

Er aksjeoppdelingen bra eller dårlig?

Aksjedelinger verken devaluerer eller tilfører verdi til et selskaps aksjer, så iboende er de nøytrale. Men fordi de øker likviditeten og tilgjengeligheten for den nye traderen, blir aksjesplittene sett positivt.

Kan aksjesplitt med en pålydende verdi på 1

Nei, aksjesplitten kan ikke skje med en pålydende verdi på 1 fordi det er aksjens underliggende verdi. Aksjesplitter påvirker ikke verdien av aksjer, og deretter kan selskapet ikke dele en aksje med en pålydende verdi på 1.

Bør jeg selge før aksjesplittelsen?

Nei, aksjesplitter har en tendens til å øke aksjekursområdet i en periode, noe som fører til tap. Hvis du tenker på å selge, gjør det etter aksjesplittingen.

Hva skjer hvis jeg kjøper en aksje etter delt registreringsdato?

Du vil være kvalifisert til å motta de nye aksjene utstedt i Split. Du kan imidlertid kjøpe aksjer mellom Split og ikrafttredelsesdatoen for å ta inn de nye aksjene.

Hvor mange ganger kan en aksje dele seg?

Det er ingen grense for hvor mange ganger et selskap kan dele en aksje, og du har ingenting å bekymre deg for.

Hva skjer med en aksje etter at et selskap splittes?

Basert på prosentandelen av aksjen som er bestemt av ledelsen i selskapet, delt mellom to selskaper. En aksjonær kan ende opp med en avtalt andel av aksjene i nye og gamle selskaper.