Poprawka: Nieprawidłowy adres rozliczeniowy / wysyłkowy Apple Pay

Zdarzyło się to każdemu z nas: jesteś gotowy do płatności za pomocą Apple Pay, ale gdy wpiszesz adres rozliczeniowy, aplikacja poinformuje Cię, że jest on nieprawidłowy.

Co daje? Pokażemy Ci, jak naprawić błędy adresu rozliczeniowego Apple Pay, abyś mógł kontynuować zakup.

Co oznacza „Poprawka: nieprawidłowy adres rozliczeniowy Apple Pay”? Przyczyny błędu adresu rozliczeniowego w Apple Pay 1. Nieprawidłowy numer karty/data ważności/kod CVV2 2. Niepełny adres rozliczeniowy 3. Nieprawidłowa kombinacja identyfikatora e-mail / hasła 4. Brak połączenia z Internetem 5. Niewłaściwy kraj Jak naprawić błąd adresu rozliczeniowego w Apple Pay? 1. Zaktualizuj adres rozliczeniowy 2. Sprawdź identyfikator e-mail i hasło 3. Sprawdź połączenie internetowe 4. Zmień kod kraju 5. Uruchom ponownie urządzenie 6. Spróbuj ponownie dodać tę samą kartę kredytową 7. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple 8. Zresetuj ustawienia Apple Pay Nieprawidłowy adres wysyłkowy Apple Pay 1. Nieprawidłowy adres wysyłki 2. Nieprawidłowa nazwa miasta 3. Nieprawidłowy kod stanu 4. Nieprawidłowy kod pocztowy 5. Nieprawidłowy kod pocztowy Jak naprawić błąd nieprawidłowego adresu wysyłkowego w Apple Pay? 1. Sprawdź adres wysyłki 2. Zaktualizuj adres wysyłki 3. Zaktualizuj adres rozliczeniowy 4. Sprawdź pisownię 5. Zaktualizuj kraj 6. Dodaj ręcznie adres wysyłki 7. Zresetuj adres wysyłkowy Wniosek

Co oznacza „Poprawka: nieprawidłowy adres rozliczeniowy Apple Pay”?

Błąd adresu rozliczeniowego w Apple Pay to częsty problem, z którym boryka się wiele osób. Może się to zdarzyć, gdy po raz pierwszy spróbujesz skorzystać z aplikacji Apple Pay lub jeśli Twoja karta została odrzucona z powodu niewystarczających środków.Co więcej, ten błąd może być również spowodowany nieprawidłową kombinacją identyfikatora e-mail i hasła.

Niemniej jednak istnieje kilka innych powodów, które mogą powodować błąd adresu rozliczeniowego w Apple Pay.

Przyczyny błędu adresu rozliczeniowego w Apple Pay

Oto najczęstsze przyczyny błędu adresu rozliczeniowego:

1. Nieprawidłowy numer karty/data ważności/kod CVV2

Jeśli którekolwiek z tych trzech pól jest nieprawidłowe, adres rozliczeniowy nie będzie zgodny z rzeczywistym adresem rozliczeniowym.

Oznacza to, że adres rozliczeniowy nie jest aktualizowany w aplikacji Apple Pay. Musisz zaktualizować wszystkie trzy pola przed ponownym użyciem aplikacji Apple Pay.

2. Niepełny adres rozliczeniowy

Adres rozliczeniowy powinien zawierać co najmniej 3 pola (nazwa, nazwa ulicy, miasto). Jeśli brakuje tylko jednego pola, adres rozliczeniowy nie może być dopasowany do rzeczywistego adresu rozliczeniowego i dlatego występuje błąd adresu rozliczeniowego.

3. Nieprawidłowa kombinacja identyfikatora e-mail / hasła

Kombinacja identyfikatora e-mail i hasła musi być poprawna. Jeśli identyfikator e-mail i hasło są nieprawidłowe, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie adresu rozliczeniowego.

4. Brak połączenia z Internetem

Czasami adres rozliczeniowy ulega zmianie, jeśli połączenie internetowe zostanie przerwane. Upewnij się więc, że masz aktywne połączenie z Internetem.

5. Niewłaściwy kraj

Czasami adres rozliczeniowy jest aktualizowany, jeśli kod kraju jest nieprawidłowy. Na przykład jeśli kod kraju to US zamiast GB, adres rozliczeniowy zostanie zaktualizowany.

Mogą być też inne powody. Ale to są najczęstsze.

Przeczytaj także: Jak zapłacić komuś za pomocą Apple Pay?

Jak naprawić błąd adresu rozliczeniowego w Apple Pay?

1. Zaktualizuj adres rozliczeniowy

Upewnij się, że adres rozliczeniowy jest zgodny z rzeczywistym adresem rozliczeniowym karty kredytowej.

2. Sprawdź identyfikator e-mail i hasło

Możesz sprawdzić, czy identyfikator e-mail i hasło są poprawne, czy nie. Znajdziesz tam identyfikator e-mail i hasło. Stuknij w nie, aby je zweryfikować.

3. Sprawdź połączenie internetowe

Możesz sprawdzić, czy połączenie internetowe działa poprawnie, czy nie. Jeśli status pokazuje „Brak usługi”, musisz połączyć się z Internetem.

4. Zmień kod kraju

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu kraju, zmień go na prawidłowy.

5. Uruchom ponownie urządzenie

Ponowne uruchomienie urządzenia pomaga naprawić błąd adresu rozliczeniowego w aplikacji Apple Pay.

6. Spróbuj ponownie dodać tę samą kartę kredytową

Spróbuj jeszcze raz dodać tę samą kartę kredytową. Czasami błąd adresu rozliczeniowego w telefonie iPhone XS Max może wystąpić z powodu funkcji zabezpieczeń urządzenia.

Urządzenie uniemożliwia użytkownikom dwukrotne wprowadzenie tej samej karty kredytowej. Spróbuj więc po raz drugi dodać tę samą kartę kredytową.

7. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple

Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Apple, jeśli nadal masz problemy podczas aktualizowania adresu rozliczeniowego. Pomogą ci rozwiązać ten problem.

8. Zresetuj ustawienia Apple Pay

Zresetowanie ustawień również rozwiąże problem.

Nieprawidłowy adres wysyłkowy Apple Pay

Błąd nieprawidłowego adresu wysyłkowego w Apple Pay występuje, gdy adres wysyłkowy nie jest zgodny z adresem rozliczeniowym.

Ten błąd może wystąpić z następujących powodów:

1. Nieprawidłowy adres wysyłki

Upewnij się, że adres wysyłki zawiera wszystkie niezbędne informacje. Powinna zawierać imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, stan itp.

2. Nieprawidłowa nazwa miasta

Nazwa miasta musi być dokładna. Nazwa miasta nie może zawierać znaków specjalnych.

3. Nieprawidłowy kod stanu

Kod stanu musi być poprawny. Możesz użyć menu rozwijanego, aby wybrać kod stanu.

4. Nieprawidłowy kod pocztowy

Kod pocztowy musi być dokładny. Jeśli kod pocztowy jest nieprawidłowy, użytkownik otrzyma ten komunikat o błędzie.

5. Nieprawidłowy kod pocztowy

Kod pocztowy musi być dokładny i ważny. Kod pocztowy nie może zawierać żadnych znaków specjalnych, takich jak łączniki (-), myślniki (–), nawiasy (), nawiasy ( ) lub spacje ().

Przeczytaj także: Poprawka: weryfikacja karty Apple Pay nie działa

Jak naprawić błąd nieprawidłowego adresu wysyłkowego w Apple Pay? ?

Aby rozwiązać ten błąd, wykonaj następujące kroki:

1. Sprawdź adres wysyłki

Najpierw upewnij się, że adres wysyłki został wpisany poprawnie. Upewnij się również, że adres rozliczeniowy i adres wysyłki są różne.

2. Zaktualizuj adres wysyłki

Wróć do ekranu głównego i otwórz aplikację Apple Pay. Wybierz kartę kredytową, z której dokonano płatności. Następnie dotknij opcji „Metody płatności”.

Wybierz adres wysyłki, z którego dokonano płatności. Teraz wprowadź dane adresowe do wysyłki. Upewnij się, że adres wysyłki jest zgodny z adresem rozliczeniowym.

3. Zaktualizuj adres rozliczeniowy

Wróć do ekranu głównego. Otwórz aplikację Apple Pay. Wybierz kartę kredytową, z której dokonano płatności. Stuknij opcję „Płatności i karty”.

W tym miejscu wybierz adres rozliczeniowy, z którego dokonano płatności. Wprowadź szczegóły adresu rozliczeniowego. Upewnij się, że adres rozliczeniowy jest zgodny z adresem wysyłki.

4. Sprawdź pisownię

Jeśli błąd nadal występuje po zweryfikowaniu obu adresów, sprawdź pisownię adresu wysyłki. Litery muszą być pisane wielkimi literami, a słowa oddzielone przecinkami.

5. Zaktualizuj kraj

Sprawdź, czy kod kraju jest prawidłowo ustawiony w adresie wysyłki. Na przykład, jeśli kod kraju to USA, musi to być US-US.

6. Dodaj ręcznie adres wysyłki

Możesz dodać adres wysyłki ręcznie. Przejdź do aplikacji Apple Pay. Wyszukaj adres i kliknij przycisk edycji. W kolejnym oknie wpisz adres do wysyłki. Kliknij ikonę zapisywania.

7. Zresetuj adres wysyłkowy

Zresetowanie adresu wysyłki usuwa adres z konta Apple Pay, a także resetuje adres do wartości domyślnych.

Aby zresetować adres wysyłki, wróć do aplikacji Apple Pay, wyszukaj adres i dotknij ikony edycji.

Na następnej stronie dotknij opcji Resetuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji związanych z adresem wysyłki.

Wniosek

Apple Pay to wygodny sposób robienia zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania informacji rozliczeniowych.

Jeśli jednak przypadkowo wpiszesz zły adres podczas dodawania karty, Apple Pay założy, że jest to poprawny adres rozliczeniowy, a zakup zostanie przetworzony.

Przeczytaj Wszystkich!